Miasto Toruń przedstawia ofertę sprzedaży działek w lewobrzeżnej części miasta

W Toruniu, na lewym brzegu rzeki, czekają na nowych właścicieli grunty przeznaczone do budowy domów jednorodzinnych. W skład pakietu wchodzi cztery działki o łącznej rozległości 0,65 ha.

Historia tych nieruchomości sięga listopada 2022, kiedy to po raz pierwszy zostały wystawione na sprzedaż. Cztery grunty: zlokalizowane przy ulicy Osadniczej pod numerami 22, 22B, 22C i 22D, były sprzedawane indywidualnie. Ogółem cena wywoławcza wynosiła wtedy blisko dwa miliony złotych. Obecnie przetarg na zakup tych nieruchomości powraca – licytacja odbędzie się 19 września. Tym razem działki są oferowane jako zestaw, za minimalną sumę 1,9 mln złotych, a ich przeznaczenie to zabudowa jednorodzinna.

Niemniej jednak, przyszli nabywcy powinni być świadomi pewnych ograniczeń. Plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje, że część tych terenów znajduje się w strefie ochrony skarpy. Oznacza to konieczność zachowania jej profilu, umocnienia zbocza roślinnością oraz uwzględnienie jej stateczności podczas planowania zabudowy. Istotne jest także zobowiązanie do maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu.

Na jednej z działek, oznaczonej jako „4”, znajduje się również obiekt gospodarczy nieuwidoczniony w rejestrze gruntów i budynków. Potencjalny kupiec musi więc uwzględnić możliwość dodatkowych kosztów związanych z jego rozbiórką i utylizacją materiałów budowlanych.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w przetargu prowadzonym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, powinny do 13 września 2023 roku wpłacić wadium w wysokości 200 000 złotych na konto Urzędu Miasta.