Kwestia braku kanalizacji w części toruńskiego Podgórza poddawana dyskusji z prezydentem miasta

Podczas spotkania mieszkańców dzielnicy Podgórze z prezydentem Torunia, Michałem Zaleskim, 25 stycznia 2024 roku, poruszony został istotny problem dotyczący niedostępu do kanalizacji w pewnych domach położonych na granicy Torunia z Gminą Wielka Nieszawka.

Kwestia ta obejmuje nieruchomości zlokalizowane przy ulicach Cierpickiej, Przy Nasypie i wśród części ulicy Nieszawskiej, sąsiadującej bezpośrednio z dwoma wcześniej wymienionymi. Prezes Toruńskich Wodociągów, Władysław Majewski tłumaczy, że te domy znajdują się w znacznej odległości od końcowych odcinków istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jak planowano, rozwiązaniem kwestii miałoby być utworzenie nowej sieci w tej enklawie, a także większego terenu usytuowanego w tym obszarze Torunia. Wszystko to miało prowadzić do skanalizowania i odprowadzania ścieków za pomocą długiego przewodu do głównej przepompowni przy ulicy Wiślanej, a stamtąd do toruńskiej oczyszczalni ścieków.

Jednakże, biorąc pod uwagę petycje mieszkańców o jak najszybszą budowę nowej sieci kanalizacyjnej dla tego obszaru, Toruńskie Wodociągi podjęły decyzję o natychmiastowym zaprojektowaniu i wykonaniu nowej sieci – w innej konfiguracji niż pierwotnie planowano. To oznacza, że po uzgodnieniu wszystkich niezbędnych kwestii z Gminą Wielka Nieszawka, spółka ma zamiar rozpocząć budowę takiej sieci w możliwie najkrótszym czasie. Toruńskie Wodociągi zadeklarowały, iż podejmą wszelkie wysiłki, aby – jeśli tylko okaże się to możliwe – już w 2025 roku rozpocząć budowę nowej sieci. Dzięki temu mieszkańcy domów przy ulicach Cierpickiej, Przy Nasypie oraz na części Nieszawskiej również będą mogli korzystać z miejskiej kanalizacji obsługiwanej przez Toruńskie Wodociągi. W efekcie one również zyskają dostęp do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej.

Warto przypomnieć, że wskaźnik skanalizowania w Toruniu jest wyjątkowo wysoki i wynosi blisko 99 procent.