Druga z trzynastu wizyt prezydenta Michała Zaleskiego wśród mieszkańców Torunia – Podgórze w centrum uwagi

25 stycznia 2024 roku, prezydent Torunia, Michał Zaleski, kontynuował swoją serię spotkań z lokalną społecznością. Tym razem wybrano dzielnicę Podgórze do przeprowadzenia drugiego z trzynastu planowanych spotkań.

Podgórskie spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 15, gdzie prezydent Zaleski razem z delegacją urzędników miejskich zaprosił mieszkańców do rozmowy. Od godziny 17:00 obywatele mieli możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów ze specjalistami z różnych dziedzin, w tym z Wydziału Środowiska i Ekologii, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Straży Miejskiej. W tym samym czasie dzieci uczestników spotkania mogły cieszyć się zabawkami w kąciku przygotowanym przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych pod opieką doświadczonych opiekunów.

Główny punkt spotkania rozpoczął się o godzinie 18:00. Urzędnicy miasta przedstawili mieszkańcom informacje na temat inwestycji planowanych przez miasto w 2024 roku. Szczególną uwagę zwrócono na projekty związane z dzielnicą Podgórze. Na tym etapie spotkania, prezydent Zaleski i jego zespół odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące planów inwestycyjnych związanych z infrastrukturą drogową, w szczególności na Poznańskiej, jak również kwestii budowy nowego boiska sportowego i zagospodarowania terenów zielonych na osiedlu Glinki.

Następne spotkanie prezydenta Zaleskiego z mieszkańcami Torunia zaplanowane jest na 29 stycznia 2024 roku. Tym razem gospodarzem będzie osiedle Rudak, a spotkanie odbędzie się w Domu Muz przy ulicy Okólnej 169.