Archeologiczne odkrycia w Toruniu ukazujące historię Bulwaru Filadelfijskiego

Podczas przeprowadzanych prac archeologicznych na terenie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu, zespół naukowców natrafił na fascynujące artefakty, które rzucają nowe światło na historię tego miejsca. Większość odnalezionych warstw archeologicznych pochodzi z wieków XIX i XX i świadczy o różnych powodziach, które dotykały tę część miasta, kiedy Wisła przekraczała swoje brzegi i nanosiła warstwy mułu i piasku.

Jedna warstwa czarnego materiału to prawdopodobnie pozostałość po porcie węglowym, który funkcjonował tutaj w latach 1830-1840. Na powierzchni tej warstwy widoczne jest także utwardzenie terenu i brukowane drogi datowane na XIX wiek, które biegły od koszar do rzeki Wisły. Jak zauważa Katarzyna Kuczara-Algierska, koordynatorka prac archeologicznych, te warstwy stanowią dowód na narastanie terenu w rezultacie powodzi i działalności portu przeładunkowego w XIX wieku.

Miłośników historii ucieszą również inne odkrycia, takie jak średniowieczne hypocaustum – system ogrzewania stosowany pierwotnie w klasztorach, a później także w zamkach, takich jak słynny malborski zamek krzyżacki. Z tego rodzaju rozwiązania korzystały także kamienice toruńskie.

Również duże zaskoczenie przyniosło odkrycie krzyżackiego brakteatu – unikalnej monety wybitej jednostronnie na cienkim blaszanym dysku umieszczonym na miękkiej podkładce. Moneta ta pochodzi z roku 1380 i stanowi cenne źródło informacji o historii i gospodarce tamtego okresu.

Także niebiesko-biała płytką z zębatym kołem, prawdopodobnie pochodzącą z kościoła był obecny na tym terenie. W innych częściach Torunia odkryto podobne płytki, co może sugerować związki z benedyktynkami obecnymi w mieście. O kolejnym znalezisku – kościanej oprawie krzyżackiego noża – można powiedzieć, że rzuca światło na początki obecności Zakonu Krzyżackiego na tym obszarze. Oprawa została odnaleziona w fundamentach budynku gospodarczego datowanego na XVII wiek.

Ostatnim z odkryć jest figlarna figurka żołnierzyka wykonana z ołowiu pochodząca z XIX wieku. Można przypuszczać, że była to zabawka dla dzieci.