Apel o informowanie przyjezdnych o parkingach na starówce – odpowiedź na korki

Rada Okręgu Staromiejskie wysuwa propozycję do lokalnych władz, zgodnie z którą, osoby organizujące różnego rodzaju wydarzenia na terenie starówki powinny dzielić się informacjami na temat lokalizacji parkingów z osobami przybywającymi z zewnątrz. Ta inicjatywa stanowi reakcję na ogromne zatory drogowe, które często pojawiają się w tej historycznej części miasta, a które mogą prowadzić do sytuacji, gdzie czas opuszczenia murów starówki wynosi nawet do 30 minut.

Ograniczenia w ruchu drogowym wprowadzone w starym mieście podczas weekendów są efektem apelu skierowanego przez członków Rady Okręgu Staromiejskiego do lokalnych władz w maju. Od tego momentu, obszar zachodniej części starówki jest dostępny tylko dla mieszkańców, dostawców oraz klientów hoteli i apartamentów, ale jedynie w soboty i niedziele.

Według opinii zarówno mieszkańców jak i przedstawicieli zarządu miasta, wprowadzone zmiany okazały się skuteczne. Adam Jarosz, przewodniczący Rady Okręgu Staromiejskiego, podkreśla ich korzyści: „Zmiany te mają pozytywny wpływ nie tylko na życie mieszkańców, ale również turystów. Jest to rozwiązanie komfortowe dla osób mieszkających na starówce, którzy łatwiej znajdują miejsce parkingowe i docierają do domu. Natomiast dla przyjezdnych eliminuje stratę czasu na stanie w korkach i poszukiwanie miejsca parkingowego w obrębie starówki, które często jest niemożliwe do znalezienia”.

Podobnie pozytywnie o wprowadzonych zmianach wyrazili się urzędnicy miejski. W obliczu tak dobrze ocenianych działań, członkowie Rady postulowali o rozszerzenie tych ograniczeń na dni powszednie, aż do końca miesiąca. Do wnioskujących napłynęło jednak odmowne stanowisko, z wyjątkiem okresu festiwalu Skyway – jak podano w komunikacie opublikowanym przez członków Rady 7 sierpnia w mediach społecznościowych.

Dnia 16 sierpnia, Rada Okręgu Staromiejskiego zwróciła się z kolejnym apelem do lokalnych władz i Miejskiego Zarządu Dróg. W swoim apelu społecznicy sugerują, aby podczas imprez odbywających się na starówce, organizatorzy byli zobowiązani do informowania przyjezdnych o dostępnych parkingach. Taka praktyka zapobiegłaby kołowaniu po ulicach starego miasta przez osoby nieznające miejsc do parkowania.