Analiza potencjału i strategii komercjalizacji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage

Analiza dotycząca potencjału gospodarczo-społecznego oraz strategii komercjalizacji Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage została ukończona i jej wyniki przedstawiono podczas konferencji, która odbyła się w siedzibie Fundacji Tumult. Prezentację przeprowadzili Piotr Lutek i Krzysztof Celuch, którzy są głównymi twórcami tego projektu.

Krzysztof Celuch podkreślił znaczenie Torunia jako miasta o dużym potencjale, z populacją wynoszącą około 200 tysięcy osób. Zaznaczył, że tak duże miasto oferuje wiele możliwości organizowania spotkań, wydarzeń, festiwali czy kongresów. Przygotowali oni analizę opartą na trzech różnych scenariuszach: optymistycznym, zakładającym 70-procentowe obłożenie, realistycznym z 55-procentowym obłożeniem oraz pesymistycznym, gdzie obłożenie wynosiło by 40 procent. Wspomniał także o przykładach inwestycji w Centra Kongresowe w Katowicach, Gdańsku i Krakowie, które pomimo początkowych wątpliwości, okazały się być impulsem do rozwoju turystyki, hotelarstwa i innych branż w tych miastach.

Reprezentanci Fundacji Tumult wyrażają swoje zadowolenie z wyników analizy. Wskazują, że nie była ona przygotowana na zamówienie, ale została stworzona przez zewnętrzny podmiot. Zdaniem Kazimierza Suwały, dyrektora ECF Camerimage, końcowy efekt analizy wydaje się być obiecujący. Studium pokazuje potencjalne dochody i koszty, a także określa możliwość umieszczenia budynku w przestrzeni konferencyjno-organizacyjnej oraz to, że jest on ogromny. Analiza pokazuje również interesujące aspekty marketingowe, które muszą jeszcze zostać dokładnie przeanalizowane.

Planowane jest, że Centrum będzie gotowe do użytku w 2025 roku.