Akcja "Bezpieczny pieszy" zainicjowana przez toruńską policję – podsumowanie

W minioną środę, 29.11.23, toruńscy stróże prawa z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji angażowali się w regionalne działania o nazwie „Bezpieczny pieszy”. Akcja ta skierowana była przede wszystkim na zniwelowanie liczby incydentów i wypadków drogowych, w których zaangażowane są narażone osoby uczestniczące w ruchu ulicznym.

Podczas tej akcji, funkcjonariusze „drogówki” skupiali się zwłaszcza na niebezpiecznych postawach zarówno kierowców, jak i przechodniów, które mogą prowadzić do zaistnienia tego typu incydentów. Niechlubnymi liderami wśród popełnionych wykroczeń okazali się operatorzy pojazdów, którzy regularnie łamali przepisy ruchu drogowego, przekraczając dozwolone limity prędkości w pobliżu przejść dla pieszych oraz ignorując obowiązek ustąpienia pierwszeństwa na „zebrach”.

W trakcie akcji, policjanci interweniowali łącznie 82 razy. Cztery z tych interwencji były skierowane przeciwko nieosłoniętym uczestnikom ruchu drogowego, natomiast pozostałe 78 dotyczyło kierowców. Piesi zostali przyłapani na ignorowaniu czerwonego światła na przejściach dla pieszych oraz przechodzeniu przez jezdnię w niedozwolonych miejscach. Z kolei kierowcy, jak już wspomniano, najczęściej łamali przepisy dotyczące prędkości w pobliżu „zeber” oraz nie zatrzymywali się na pasach.

Podczas tej operacji, stróże prawa nałożyli 72 mandaty karne, udzielili 8 pouczeń i sporządzili wnioski o ukaranie do sądu w dwóch przypadkach. Policja kontynuuje działania kontrolno-prewencyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach, jednak żadne z tych działań nie mogą zastąpić zdrowego rozsądku i należytej ostrożności zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych.