Zmiany w systemie ogrzewania na terenie Torunia: Zakaz korzystania z 'kopciuchów’ i możliwości dofinansowania dla mieszkańców miasta

Od początku nowego roku (2024) zostały wprowadzone zmiany dotyczące korzystania z instalacji grzewczych, zwanych potocznie „kopciuchami”. Zasady te dotyczą przede wszystkim mieszkańców Torunia, którzy mają możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania w swoich domach czy mieszkaniach.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 27 listopada 2023 roku, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego potwierdził niezmienność uchwały z dnia 24 czerwca 2019 roku (nr VIII/136/2019), która była później modyfikowana 30 sierpnia 2021 roku (uchwała nr XXXV/510/21). Uchwały te dotyczą ograniczeń i zakazów eksploatacji urządzeń grzewczych, w których następuje spalanie paliw. Wszystko to jest częścią tzw. „uchwały antysmogowej”.

Zgodnie z zapisami tej uchwały, od 1 września 2019 roku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych, a także materiałów pochodnych, miałów węglowych najniższej jakości oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Od początku 2024 roku natomiast, zostały wprowadzone ograniczenia dotyczące użytkowania tzw. „kopciuchów”, czyli bezklasowych kotłów i pieców oraz kominków rekreacyjnych, które nie spełniają warunków emisyjności pyłów określonych w ekoprojekcie.

Od 1 stycznia 2028 roku zastosowanie znajdą tylko kotły grzewcze klasy 5, natomiast zakazane będzie korzystanie z kotłów klasy 3. i 4. Natomiast od 1 stycznia 2030 roku mieszkańcy miast takich jak Bydgoszcz, Ciechocinek, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Toruń, Włocławek oraz uzdrowisko Wieniec-Zdrój nie będą mogli używać pieców opalanych paliwem stałym, jeśli ich budynki mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

„Kopciuchy” to urządzenia grzewcze nieposiadające klasyfikacji, które nie są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Nie mają one tabliczki znamionowej, a ich nierównomierna regulacja powoduje, że użytkownicy często paliwem są różne odpady, co zwiększa emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Do „kopciuchów” zaliczane są także piece wolnostojące, kotły, kominki o niższych klasach (1 i 2), które nie spełniają już obowiązujących norm prawnych.

Na terenie Torunia wciąż funkcjonuje ok. 8 tysięcy takich „kopciuchów”. Właściciele domów i mieszkań planujący wymianę ogrzewania na nowocześniejsze i bardziej ekologiczne rozwiązania mogą skorzystać z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Program ten jest skierowany do osób fizycznych posiadających prawo własności do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów. Można je przeznaczyć na demontaż starego ogrzewania, montaż nowego niskoemisyjnego oraz dodatkowo na zakup i montaż okien. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia przed rozpoczęciem inwestycji.