Zasoby ciepłownicze PGE Toruń będą dostarczać ciepło do 49 dodatkowych budynków miejskich

11 czerwca 2024 roku, PGE Toruń zawarło porozumienie z Gminą Miasta Toruń. Zgodnie z nim, 49 dodatkowych budynków komunalnych, które obecnie są ogrzewane paliwami stałymi, zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej. Ta zmiana w systemie ogrzewania zapewni mieszkańcom większe bezpieczeństwo cieplne, a także przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez eliminację 585 pieców.

Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów walki ze smogiem i zwiększenia efektywności energetycznej budynków. W ciągu ostatnich 5 lat, w Toruniu, PGE podłączyło do sieci ciepłowniczej 260 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło wynoszącym ponad 40 MWt. Wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Wsparcia i Rozwoju, Robert Kowalski, wyraził swoje zadowolenie z podpisania porozumienia, uważając je za kolejny krok w likwidacji niedziałających i emitujących duże ilości zanieczyszczeń źródeł ciepła, opartych na paliwach stałych.

PGE Toruń, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od wielu lat wspiera swoich klientów w procesie zmiany ich dotychczasowego systemu ogrzewania na ciepło sieciowe. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, który zarządza gminnymi lokatorami mieszkaniowymi i użytkowymi, regularnie podłącza kolejne budynki do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, eliminując tym samym niedziałające i emitujące dużo zanieczyszczeń źródła ciepła.

Prezydent Torunia, Paweł Gulewski, uważa dzisiejsze porozumienie za jeden z licznych kroków samorządu w dążeniu do poprawy jakości powietrza w mieście. W Toruniu ciągle jest ponad 1700 pieców w budynkach gminnych i należących do wspólnot mieszkaniowych. Zgodnie z zawartym porozumieniem, w ciągu 4 lat 49 budynków miejskich zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu z 390 lokali mieszkalnych i użytkowych znikną 585 pieców.

Zgodnie z „Porozumieniem dotyczącym przyłączenia budynków Gminy miasta Toruń do sieci ciepłowniczej PGE Toruń S.A.”, 49 budynków komunalnych z 390 mieszkaniami i lokalami użytkowymi, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej w ciągu najbliższych 4 lat. Budynki te są rozmieszczone w różnych dzielnicach miasta: na Bydgoskim Przedmieściu (18 budynków), Mokrym i Jakubskim Przedmieściu (9 budynków), na terenie zabytkowej Starówki, Chełmińskiego Przedmieścia oraz Winnicy (22 budynki). Szacuje się, że łączne zapotrzebowanie na ciepło tych budynków wynosi około 5,2 MWt.