Zakończono rewitalizację

Prace modernizacyjne na budynkach mieszkalno-użytkowych należących do Gminy Miasta Toruń przy ul. Jagiellończyka/Piastowskiej, Letniej i Mickiewicza zostały zakończone, przywracając im ich pierwotny blask.

W ramach rewitalizacji kamienicy przy ul. Jagiellończyka 2/Piastowskiej 5 przeprowadzono remont różnych elementów budynku, takich jak dach wraz z kominami, rynny i rury spustowe, elewacja z balkonami, podwórko, klatki schodowe, piwnice z wykonaniem hydroizolacji, ocieplenie poddasza oraz izolację przeciwwilgociową.

Na modernizację kamienicy przy ul. Jagiellończyka 2/Piastowskiej 5 pozyskano dofinansowanie w wysokości 2.527.949 zł, z czego 2.261.849 zł pochodziło ze środków unijnych, ponad 266.099 zł zostało przeznaczone z budżetu państwa, a Gmina Miasta Toruń pokryła koszty w wysokości ponad 133.049 zł.