Wspieraj życie – oddaj krew w Toruniu

Chociaż medycyna osiąga coraz większe sukcesy, nie jesteśmy jeszcze w stanie syntetycznie wyprodukować ludzkiej krwi. W związku z tym, 21 marca, czyli w najbliższy czwartek, specjalistyczny ambulans odwiedzi Toruń. Pojazd należy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, a jego celem jest dawanie możliwości honorowego oddania krwi. Stawi się on na placu Teatralnym, przed toruńskim Urzędem Marszałkowskim.

Marszałek Piotr Całbecki serdecznie zachęca wszystkich zdolnych do oddania krwi, by wzięli udział w akcji. Jak przypomina, krew oddana przez jedną osobę może ocalić zdrowie a nawet życie innej.

Tak więc, kto może zostać dawcą krwi? Kwalifikację uzyskują zdrowe osoby pełnoletnie, które ważą przynajmniej 50 kg i nie ukończyły 65. roku życia. Osoba ta powinna być wolna od jakichkolwiek objawów infekcji. Od potencjalnego dawcy wymaga się posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL. Dodatkowo, przed samym zabiegiem, powinien on wypić około 2 litrów płynów, być wyspany oraz zrelaksowany. Zaleca się także spożycie lekkiego posiłku oraz eliminację tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, a także odradza palenie papierosów i picie alkoholu.

Procedura oddawania krwi jest całkowicie bezpieczna. Wykorzystuje się do tego tylko sprzęt jednorazowego użytku, co wyklucza ryzyko zakażenia wirusami przenoszonymi przez krew. Proces zaczyna się od wypełnienia kwestionariusza, rejestracji dawcy a następnie pobrania próbki krwi w celu przeprowadzenia badania lekarskiego. Samo pobranie krwi trwa od 5 do 10 minut i najczęściej obejmuje jedną jednostkę pełnej krwi, czyli 450 ml. Po zabiegu, dawcy trzeba poświęcić 15 minut na odpoczynek i otrzymuje on ekwiwalent kaloryczny tak jak czekolada czy sok.

Ambulans z Bydgoszczy stanie przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu już w czwartek, 21 marca, a jego obsługa będzie dostępna od 13:00 do 17:00. W 2024 roku akcja oddawania krwi odbędzie się jeszcze siedmiokrotnie: 18 kwietnia, 20 czerwca, 18 lipca, 19 września, 17 października, 21 listopada oraz 19 grudnia.

Na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest ponad 33 tysiące honorowych krwiodawców. To stanowi blisko 2% mieszkańców tego regionu.