Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez suszę

Rolnicy, których uprawy zostały dotknięte skutkami niedawnej suszy, mają możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie za powstałe szkody. Aby to zrobić, mogą korzystać z dedykowanej aplikacji cyfrowej lub zgłosić się osobiście do Wydziału Środowiska i Ekologii w Urzędzie Miasta.

Zarówno rolnicy z Torunia, jak i producenci rolni z innych rejonów, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, mogą wnioskować o dokonanie oceny szkód za pomocą wspomnianego wcześniej narzędzia online albo zgłaszając się bezpośrednio do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta.

Informacje potwierdzające występowanie suszy rolniczej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przekazał System Monitoringu. W odpowiedzi na te doniesienia, Urząd Miasta Torunia zachęca rolników, których plony ucierpiały z powodu tego niekorzystnego stanu atmosferycznego, do zgłoszenia prośby o oszacowanie szkód za pomocą aplikacji Zgłoś szkodę rolniczą.

W pewnych okolicznościach może nastąpić sytuacja, gdy producent rolny chciałby, aby ocenę strat przeprowadziła również komisja powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy. W takim przypadku zainteresowane osoby powinny zgłosić się do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, znajdującego się przy ulicy Wały generała Sikorskiego 12. Proces oceny szkód przez Komisję jest realizowany na wniosek producenta rolnego, zgłoszony we właściwym terminie – przed zbiorami upraw.

Aplikacja Zgłoś szkodę rolniczą stała się dostępna dla producentów rolnych pod koniec lipca bieżącego roku. Natomiast dla gmin narzędzie to zostanie udostępnione w najbliższym miesiącu.