Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami kontynuowane przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w latach 2024-2028

Od początku roku 2024, aż do końca 2028, Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie nie zamierza przerwać swojej misji wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Inicjatywy i programy pomocy mają ruszyć już od stycznia 2024.

Jak to miało miejsce w przeszłości, rodziny odpowiadające za opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą uprawnione do otrzymania świadczeń. Jednakże, nowość stanowi kwota tych świadczeń – wyniesie ona teraz 200 zł miesięcznie. Tak ustalona suma będzie obowiązywała w roku 2024, podczas gdy decyzje o wysokości świadczenia na następne lata podejmowane będą przez Radę Miasta Torunia. Kwota ta jednak nie będzie mniejsza niż 200 zł.

Planowane jest także rozszerzenie puli osób kwalifikujących się do otrzymania świadczenia dla dorosłych z niepełnosprawnością w znacznym stopniu. Od stycznia 2024 r., osoby uprawnione do otrzymania świadczenia uzupełniającego, które zostało ustalone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r., będą mogły ubiegać się o to świadczenie. Świadczenie to będzie mieściło się w widełkach od 400 do 500 zł (obecnie kwota ta wynosi 500 zł).

W roku 2024, Gmina Miasta Toruń zamierza zarezerwować około 4 miliony złotych na pokrycie kosztów tych świadczeń.

Po nowe świadczenie będzie trzeba złożyć wniosek razem z wymaganymi dokumentami. Wnioski dla dzieci będą przyjmowane od stycznia 2024 r. (aby otrzymać świadczenie za styczeń, wniosek powinien być złożony do 31.01.2024 r.). Dla dorosłych wnioski będą przyjmowane także od stycznia, lecz aby otrzymać świadczenie za ten miesiąc, wniosek powinien być złożony do 29.02.2024 r. W przypadku wniosków złożonych w styczniu 2024 r., prawo do otrzymania świadczenia oraz jego wypłata zostaną ustalone do końca marca 2024 r.

Na wnioski czekać będzie można za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (gdzie skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami należy przesłać do Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie) lub osobiście, w formie papierowej, w siedzibie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40.