Wręczenie 200 promes samorządom: strategiczne inwestycje i odbudowa zabytków

Podczas poniedziałkowej ceremonii w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu, około 200 samorządów otrzymało promesy. Wydarzenie to było częścią dwóch inicjatyw rządowych: VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Na ten cel miasto Toruń otrzymało 7 mln zł, które zostaną przeznaczone na dwa projekty konserwatorskie.

W ramach tych dwóch programów rządowych wręczono łącznie około 200 promes lokalnym administracjom. VI edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych jest ukierunkowana na regiony, w których niegdyś prosperowały tzw. PGR-y. Ogółem, gminy i powiaty otrzymają blisko 4,5 mld zł, które mają sfinansować ok. 2000 różnorodnych inwestycji. Zakres tych działań obejmie m.in. remonty dróg, budowę żłobków i przedszkoli, a także obiektów sportowych.

Z kolei II edycja Programu Ochrony Zabytków dysponuje budżetem w wysokości ok. 1,8 mld zł. W ramach tego programu przewidziano dofinansowanie dla 3200 inwestycji.

Gmina Miasta Toruń otrzymała wsparcie finansowe na realizację dwóch projektów: rewitalizację siedziby katów toruńskich (3,5 mln zł) i prace konserwatorskie w kościele p.w. Św. Jakuba (3,43 mln zł). Promesy zostały wręczone zastępcom prezydenta miasta Zbigniewowi Fiderewiczowi i Adrianowi Mól w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego – przekazał magistrat toruński.

Wręczenie promes cieszyło się obecnością wielu znanych postaci, w tym szefa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego, posłów PiS oraz kandydatów do Sejmu: Joanny Borowiak, Anny Gembickiej, Mariusza Kałużnego i Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua.