Uroczyste otwarcie rozszerzonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Unisławiu koło Torunia

W Unisławiu, miejscowości położonej pod Toruniem, ochotniczy strażacy mieli powody do radości. Dnia 23 marca (sobota) miało miejsce uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość zgromadziła wielu znaczących gości, wśród których znaleźli się marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprzewodnicząca sejmiku województwa, Katarzyna Lubańska.

Marszałek Piotr Całbecki wyraził swoje zadowolenie z faktu, że druhny i druhowie z Unisławia będą mieć możliwość dalszego dumnie kontynuowania swojej służby dla lokalnej społeczności. Podkreślił, że rozbudowa remizy jest wsparciem dla ich etosu „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Rozbudowa remizy była inwestycją zrealizowaną za kwotę 1,5 mln zł. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 900 000 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Dodatkowo, część kosztów pokryła gmina Unisław z własnego budżetu. Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącej już wcześniej remizy oraz jej rozbudowę o nową część konferencyjną i socjalną.