Uniwersytet Mikołaja Kopernika wśród elitarnego grona najlepszych uczelni na świecie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został uhonorowany miejscem w prestiżowym zestawieniu tysiąca najlepszych uczelni na całym globie. Tego typu wyróżnienie zostało przyznane przez Academic Ranking of World Universities w trakcie jego tegorocznej edycji. Jest to powód do dumy, zwłaszcza że na liście znalazło się jedynie dziewięć polskich placówek edukacyjnych.

Shanghai Ranking Consultancy odpowiada za przygotowanie rankingu, który jest uważany za jedno z najbardziej wiarygodnych zestawień światowych uczelni, tworzonych nieprzerwanie od 2003 roku. Do kryteriów oceny należy między innymi ilość absolwentów i pracowników danego uniwersytetu, którzy zdobyli Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa. Ważne jest również miejsce naukowców danej uczelni na liście najczęściej cytowanych według Clarivate Analytics oraz ilość publikacji w czasopismach „Nature” i „Science”. Kolejnym aspektem jest liczba cytowanych publikacji indeksowanych w Science Citation Index-Expanded i Social Sciences Citation Index. Ostatecznie, piątym kryterium jest Per Capita Performance, które ma na celu zrównoważenie wyników dużych i małych uczelni. W sumie ocenie podlega 1800 placówek, a najlepsze 1000 z nich ląduje w rankingu.

Czołowe miejsca w rankingu zajmują uniwersytety ze Stanów Zjednoczonych: Harvard, Stanford oraz Massachusetts Institute of Technology. Brytyjskie Cambridge oraz Oksford znalazły się na czwartym i siódmym miejscu odpowiednio. Najlepszą azjatycką placówką okazał się Uniwersytet Tsinghua. Zwraca uwagę fakt, że po raz pierwszy w pierwszej setce rankingu znalazły się dwie chińskie uczelnie: Central South University i Uniwersytet Nankiński.

Polska może pochwalić się dziewięcioma instytucjami edukacyjnymi w rankingu Academic Ranking of World Universities. Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski znalazły się na najwyższych pozycjach spośród polskich uczelni, jednak są to miejsca dopiero w piątej setce rankingu. W przedostatniej setce umieszczono Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Pozostałe polskie szkoły wyższe, czyli Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Warszawska Akademia Medyczna, znalazły się w ostatniej setce rankingu.