Toruńska szkoła zyskuje wyróżnienie jako najbardziej otwarta na społeczność LGBTQ+

24 kwietnia, w świecie oświaty miało miejsce ważne wydarzenie. Ogłoszono bowiem ranking placówek edukacyjnych, które są najbardziej przyjazne dla osób LGBTQ+. W gronie tych szczególnie wyróżnionych placówek znalazła się jedna z toruńskich szkół.

Przygotowanie rankingu nie byłoby możliwe bez przeprowadzenia szeroko zakrojonego badania ankietowego, które objęło aż 20 000 respondentów. Na podstawie ich odpowiedzi na pytania dotyczące postaw szkół wobec pary homoseksualnych na studniówkach, organizacji tęczowych piątków czy używania przez nauczycieli odpowiednich zaimków, można było ocenić, jak uczniowie odbierają postawy swoich rówieśników nieheteronormatywnych.

Wyniki badania zostały zaprezentowane publicznie w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Co jest szczególnie ciekawe, twórcy rankingu nie mieli jeszcze rok temu możliwości wejścia do gmachu Ministerstwa. Dodatkowo w ubiegłym roku Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak zlecił przeprowadzenie kontroli w szkołach, które otrzymały najwyższe oceny.

Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministka edukacji, wyraziła swoje poparcie dla inicjatywy rankingu, podkreślając, że to początek budowy szkoły otwartej, bezpiecznej i przyjaznej, która daje przestrzeń do bycia sobą.

Na szczycie rankingu znalazło się I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji z Warszawy. Drugie miejsce przypadło XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Śniadeckiego również z Warszawy, natomiast trzecie miejsce zdobyło III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Zabrzu.

W rankingu znalazło się również miejsce dla szkół, które nie znalazły się w pierwszej dziesiątce, ale są jednak przyjazne dla społeczności LGBTQ+. W Toruniu taką szkołą jest Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych zlokalizowane na toruńskiej Starówce. Twórcy rankingu docenili nie tylko otwartość tej placówki, ale także jej zaangażowanie. W porównaniu do roku ubiegłego, gdzie aż trzy toruńskie szkoły znalazły się w zestawieniu, w tym roku na mapie równości województwa nic nie zmieniło się tylko jedna placówka.