Toruń zniknie z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO?

Stare Miasto w Toruniu może zostać wykreślone z oficjalnej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, na którą to trafiło w 1997 roku. Wszystko za sprawą aktualnie trwającej budowy dwóch pawilonów, które powstają zaraz obok średniowiecznych murów i bramy miejskiej, wchodzących w skład Starego Miasta. Wszystko sprowadza się do wysokości, jaką mają mieć powstające pawilony – mogłyby one zasłonić część Starego Miasta, a tym samym wpłynąć na jego wręcz unikalny krajobraz.

Pismo wiceministra.

Do prezydenta Torunia skierowane zostało pismo od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Polityk zwraca w nim uwagę na fakt, że aktualnie powstająca inwestycja może w bezpośredni sposób zagrozić pozycji Starego Miasta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiceminister zwraca się również z prośbą, by prezydent ponownie rozpatrzył cały projekt, jak i wziął pod uwagę ewentualne obniżenie pawilonów o przynajmniej trzy metry.

Odpowiedź.

Prezydent Torunia potwierdził otrzymanie pisma wysłanego przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego. Polityk odniósł się do całej korespondencji i wyjaśnił, że cały projekt posiada pozwolenie na budowę, jak i częściowo realizowany jest z funduszy otrzymanych z Unii Europejskiej, stwierdził również, że jest to jedynie prywatna opinia wiceministra. Nie wiadomo, czy prezydent Torunia zamierza wnieść jakiekolwiek poprawki odnośnie aktualnego projektu, jak i czy pawilony rzeczywiście mogłyby zagrozić pozycji Starego miasta w Toruniu na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.