Toruń w gronie nominowanych do nagrody "Zdrowy Samorząd" dzięki serii szkoleń z pierwszej pomocy

W 2023 roku, Toruń znalazł się wśród miast nominowanych do prestiżowego wyróżnienia „Zdrowy Samorząd”. Powodem tej nominacji był innowacyjny cykl szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który został zorganizowany przez samorząd tego miasta. Szkolenia te obejmowały praktyczne nauki prowadzenia resuscytacji przy użyciu automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED). Głównym celem tych szkoleń było zapewnić jak najszerszej grupie osób znajomość procedur postępowania w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji medycznej.

Seria szkoleń została podzielona na trzy etapy. Pierwszy skierowany był do rodziców i opiekunów dzieci najmłodszych – uczęszczających do żłobków oraz przedszkoli. Drugi etap to szkolenia dla uczniów klas trzecich z dwunastu toruńskich szkół ponadpodstawowych. Trzeci, końcowy etap obejmował sesje edukacyjne dla kadr dydaktycznych, administracyjnych oraz uczniów dotyczące obsługi defibrylatorów AED.

Szkolenia zawierały szeroki zakres tematów, m.in. udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej noworodkom, niemowlętom i dzieciom, podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia u dzieci, takich jak zadławienia. Dodatkowo, personel szkolny i uczniowie zostali przeszkoleni w obsłudze defibrylatorów AED, które zostały zamontowane w 29 toruńskich placówkach oświatowych.

W pierwszej i drugiej fazie szkoleń uczestniczyło łącznie 80 rodziców i około 2100 uczniów. Natomiast kursy dotyczące obsługi defibrylatorów przeszło 1695 osób. Całość programu była finansowana ze środków budżetu gminy miasta Toruń, a jej koszt wyniósł 250 tysięcy złotych.