Szpital Miejski w Toruniu uhonorowany

Prywatny Szpital Miejski po raz kolejny został uhonorowany przez Inicjatywę Anioły oraz Europejskie Stowarzyszenie Pielęgniarek wysokim wyróżnieniem w opiece pielęgniarskiej (Diamentowy Status).

Przypominamy, że od lipca 2022 roku w naszym szpitalu została wdrożona tzw. „procedura udarowa” polegająca na skoordynowaniu wielu komórek organizacyjnych szpitala. Celem tych działań jest szybkie (bez zbędnej zwłoki i opóźnień) wdrożenie specjalistycznego leczenia udaru mózgu. Czynności wymagają bardzo dobrej współpracy wielu osób personelu medycznego (SOR, Radiologia, Laboratorium, O. Neurologii i Leczenia Udarów, Rehabilitacja, Konsultanci innych oddziałów). Wszystkie czynności są monitorowane przez Inicjatywę Angels oraz Europejską Organizację Udarową w specjalnych rejestrach. Najlepsi zostają uhonorowani odpowiednimi nagrodami przyznawanymi kwartalnie, z których Status Diamond jest najwyższym wyróżnieniem.

Pierwszą nagrodę w zakresie leczenia udarów mózgu SSM otrzymał za III kwartał 2022 roku. Obecne wyróżnienie przyznano za IV kwartał 2022 roku. Szczególnie cieszy fakt utrzymywania przez cały czas poziomu usług  z zakresu „procedury udarowej” na najwyższym poziomie co nie zawsze jest normą. Świadczy to o szczególnym zaangażowaniu i wysokiej świadomości konieczności wdrożenia pilnego leczenia w udarze mózgu pracującego personelu medycznego. Należy wspomnieć, że SSM jest jedynym w województwie kujawsko-pomorskim ośrodkiem spełniającym najwyższe wymagania Inicjatywy Angels i Europejskiej Organizacji Udarowej w zakresie leczenia udarów mózgu.