Szkoła podstawowa przy ulicy Grasera w Toruniu: Pierwszy etap budowy kończy się 3 października 2025

Zgodnie z planami, pierwsza faza konstrukcji szkoły podstawowej, która jest zlokalizowana przy ulicy Grasera, ma zakończyć się 3 października 2025 roku. Umowa na realizację tego projektu została sfinalizowana 3 kwietnia 2024 roku. Firmy odpowiedzialne za wykonanie inwestycji to konsorcjum Balzola Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Lantania S.A., mająca swoją centralę w Madrycie.

Prezydent Torunia, Michał Zaleski, przyznaje, że głównym wyzwaniem dla gminy było zebranie funduszy na ten cel. Jednak już w lipcu poprzedniego roku udało się wprowadzić odpowiednie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2023-2050, co pozwoliło na zdobycie niezbędnych środków. Dzięki temu mogliśmy dzisiaj spotkać się i podpisać umowę z wykonawcą pierwszego etapu budowy szkoły, który powstanie przy ulicy Grasera, obok istniejącego Przedszkola Miejskiego nr 18. Nowa placówka będzie oferować pełen zakres usług szkolnych, od oddziałów przedszkolnych po klasy ósme, posiadać dużą salę sportową, stołówkę oraz całe zaplecze administracyjne i sanitarne. Aktualnie rozpoczynamy pierwszy etap budowy – mówi Michał Zaleski.

Całkowity koszt pierwszego etapu inwestycji wynosi ponad 36,8 milionów złotych, które w całości są finansowane z budżetu miasta. Konsorcjum firm Balzola Polska sp. z o.o. z Warszawy i Lantania S.A. z Madrytu zostało wybrane jako wykonawca inwestycji.

Piotr Szatkowski, dyrektor techniczny w firmie Balzola Polska, podkreśla długotrwałą współpracę firmy z miastem Toruń. Od 2018 roku realizowaliśmy projekt Bit-City 2, który polegał na modernizacji infrastruktury drogowo-tramwajowej dla miasta i jego mieszkańców. Szatkowski dziękuje za zaufanie i cieszy się na kolejną inwestycję w Toruniu. Ta konkretna inwestycja będzie miała dla nas specjalne znaczenie, ponieważ po wielu realizacjach projektów infrastrukturalnych będziemy mogli zaistnieć tutaj i przedstawić naszą firmę w nieco innym świetle poprzez budownictwo kubaturowe – dodaje Piotr Szatkowski.