Miasto Toruń powołuje Barbarę Iwanowską na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12

3 kwietnia 2024 roku, Pani Barbara Iwanowska otrzymała od Prezydenta Torunia, Michała Zaleskiego, powołanie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12. Funkcję tę będzie pełnić do dnia 31 sierpnia 2028 roku.

Proces rekrutacyjny na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 w Toruniu odbył się 20 lutego 2024 roku. Nie udało się jednak wyłonić kandydata w trakcie tej procedury. W takim przypadku, zgodnie z art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący, czyli Gmina Miasta Toruń, powierza to stanowisko kandydatowi wybranemu we współpracy z organem nadzorującym pedagogikę, w tym przypadku Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty. Dnia 14 marca 2024 r., prezydent Torunia, Michał Zaleski, ogłosił że Pani Barbara Iwanowska, nauczycielka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, zostaje dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 12.

Podczas ceremonii powołania Pani Barbary na dyrektora, która odbyła się 3 kwietnia 2024 roku, Prezydent Zaleski skierował do niej słowa gratulacji. „Przed Panią ogromne wyzwanie, jakim jest organizacja nowej placówki oświaty. Życzę powodzenia i owocnej pracy” – mówił Prezydent Zaleski.

Pani Iwanowska będzie dyrektorować Szkołę Podstawową nr 12 w Toruniu od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 31 sierpnia 2028 r.

Przez lata Pani Barbara zdobywała doświadczenie pedagogiczne w różnych placówkach edukacyjnych. Pracowała jako nauczyciel chemii i matematyki w Gimnazjum nr 21 w Toruniu od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2006 r., potem jako nauczyciel chemii w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. Od stycznia do sierpnia 2011 pracowała jako wizytator w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a następnie jako nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 w Toruniu w okresie od 1 września 2011 r. do 21 listopada 2018 r. Od tego czasu aż do marca 2024 r. pracowała w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na stanowisku konsultanta ds. nowoczesnych technologii w przedmiotach przyrodniczych.

Pani Iwanowska została wielokrotnie nagrodzona za swoją pracę, otrzymując m.in. nagrody od Prezydenta Miasta Torunia, Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. W 2018 roku została także laureatką Odznaki Przyjaciela Dziecka, którą przyznało jej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.