Świętowanie 27 maja – Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Pracownika Samorządowego

Dwukrotne świętowanie ma miejsce 27 maja. To ważny dzień dla wszystkich zaangażowanych w lokalną politykę i administrację – obchodzimy wówczas Dzień Samorządu Terytorialnego oraz Dzień Pracownika Samorządowego.

Dzień Samorządu Terytorialnego to szczególna data, upamiętniająca pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe na terenie Polski. Wydarzenie to miało miejsce 27 maja 1990 roku. Jest to okazja do świętowania dla lokalnych społeczności – mieszkańców gmin, powiatów i województw, które dzięki temu wydarzeniu zdobyły prawo do decydowania o swoim losie.

Tego samego dnia przypada również Dzień Pracownika Samorządowego. Ustalenie tej daty jako święta pracowników samorządu terytorialnego nastąpiło 29 czerwca 2000 roku. To Sejm podjął decyzję o ustanowieniu tego dnia jako święta, w specjalnej uchwale wydanej z okazji dziesięciolecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.