Startuje konkurs "Modelowy zielony ogródek staromiejski" – poszukiwane najbardziej zjawiskowe, zielone i kwieciste ogródki gastronomiczne na terenie toruńskiej starówki

Rozpoczyna się konkurs pod nazwą „Modelowy zielony ogródek staromiejski”. Wyróżnione zostaną w nim najbardziej atrakcyjne, pełne zieleni i kwiatów, ogródki gastronomiczne mieszczące się na obszarze strefy staromiejskiej.

Konkurs „Modelowy zielony ogródek staromiejski” jest adresowany do przedsiębiorców zarządzających ogródkami gastronomicznymi na obszarze zespołu staromiejskiego w Toruniu. Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać zarówno właściciele tychże ogródków, jak również właściciele nieruchomości, przy których znajdują się owe ogródki gastronomiczne, a także mieszkańcy i turyści odwiedzający Toruń. Można to uczynić do 31 lipca 2024 roku. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i oparte na dobrowolności.

Kryteria konkursowe wymagają wykorzystania minimum trzech form nasadzeń żywej zieleni w obrębie ogródka oraz przed samym lokalem:

  • fasada obsadzona wysokimi roślinami,
  • ogrodzenie zielone, to jest donice z roślinnością rozmieszczone wzdłuż całego ogrodzenia,
  • roślinność zwisająca bądź pnąca, czyli rośliny zwisające pod parasolami lub na ogrodzeniu.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń specjalnie do tego celu powołana komisja wyselekcjonuje od 5 do 10 finalistów. Następnie od 1 do 13 września 2024 roku publiczność będzie mogła oddać na nich swoje głosy za pośrednictwem sieci internetowej, bądź specjalnych kart do głosowania dostępnych w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia.

Wśród uczestników zgłaszających ogródki gastronomiczne do konkursu przeprowadzone zostanie losowanie 10 pakietów promocyjnych.

W ramach konkursu przedsięwzięcia przewidziane są nagrody pieniężne o sumie 15 tys. złotych, ufundowane przez Prezydenta Miasta Torunia. Dodatkowo przewidziane są nagrody finansowe w formie bonów do realizacji w Centrum Ogrodniczym TORSEED w Toruniu, które ufundowało Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa S.A. TORSEED w Toruniu.

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Torunia.