Projekt badawczy wsparcia rodziców w sytuacjach trudnych związanych z nadmiernym korzystaniem przez dzieci z urządzeń cyfrowych

Rozpoczęła się współpraca między trzema organizacjami: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, samorządem miejskim Torunia oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Celem tej kooperacji jest przeprowadzenie badań naukowych, które mają zaowocować konkretnymi rozwiązaniami. Główna tematyka tych badań skupia się na wspieraniu rodziców w sytuacjach problematycznych spowodowanych nadmiernym korzystaniem przez dzieci i młodzież z urządzeń cyfrowych. Rezultaty tego projektu mają pomóc pedagogom, socjoterapeutom i terapeutom w pracy z takimi przypadkami.

Fundamentem trudności, które stawia przed nami era cyfryzacji, jest opracowanie modelu narzędzia do diagnozowania i profilaktyki nadmiernego użytkowania urządzeń cyfrowych przez młodsze pokolenia. Dodatkowo, na podstawie wyników badań powstanie poradnik mający na celu wspieranie rodziców/opiekunów w sytuacjach, gdzie pojawiają się przejawy zachowań dziecka mogących świadczyć o nadmiernej ekspozycji na urządzenia cyfrowe – w tym, niestety, również agresywnych.

Projekt ten nie mógłby istnieć bez współpracy zarówno na etapie badań, gdzie potrzeba dotarcia do jak najszerszej grupy rodziców, jak i podczas tworzenia rozwiązań. Właśnie dlatego tak niezbędna jest kooperacja z Urzędem Miasta Toruń i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu, a także Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Potrzeba praktycznych rozwiązań w tej sferze jest gigantyczna.

W projekcie uczestniczy zespół pedagogów Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Są to dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK (kierownik projektu), dr hab. Wioletta Kwiatkowska, prof. UMK, dr Małgorzata Skibińska, dr Kamila Majewska oraz ekspertka dr hab. Jolanta Jarczyńska (UKW Bydgoszcz).