Spotkanie młodzieży ze Strażakami i Ratownikami WOPR na temat zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów jesiennych i zimowych

Na zaproszenie Grupy „Przyjaciele Jeziora Chełmżyńskiego”, strażnicy miejscy z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) odbyli spotkanie edukacyjne z młodzieżą. Celem spotkania było przypomnienie uczestnikom kluczowych reguł bezpieczeństwa, które mają obowiązywać podczas organizowanych wyjazdów w okresie jesienno-zimowym. Dodatkowo, podczas spotkania zaprezentowano również podstawowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy oraz udzielono wskazówek dotyczących prawidłowego powiadamiania służb ratunkowych.

Dnia 23.11.23 doszło do wspomnianego spotkania, które odbyło się nad Jeziorem Chełmżyńskim, w świetlicy Strużalu. Uczestnikami byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Grzywnie. Podczas spotkania, strażnicy miejscy przekazali ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas wyjazdów, a także podczas codziennego spędzania wolnego czasu, zarówno w domu, jak i na podwórku. Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Młodzież została poinformowana o niebezpieczeństwie wchodzenia na lodowate akweny oraz przypomniano im, że zjazdy na sankach czy nartach powinny odbywać się z dala od drogi. Wspólnie z ratownikami WOPR, strażnicy miejscy przekazali również ważne informacje na temat prawidłowego postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy oraz odpowiedniego powiadamiania służb ratunkowych. Młodzież miała także okazję zapoznać się z wyposażeniem torby ratownika WOPR-u.

Podczas spotkania odgrywano scenki sytuacyjne, podczas których młodzież miała możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Inną atrakcją było możliwość zobaczenia z bliska łodzi policyjnej, używanej przez strażników miejscowych z Zespołu Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu do codziennych patroli.

Koniec spotkania upływał pod znakiem wręczania uczestnikom odblasków, ulotek i broszur zawierających najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa nad wodą.