Sporu o Pawilony na Bulwarach ciąg dalszy. Stawką pozycja na liście UNESCO

Od kilku tygodni trwa spór związany z budową pawilonów, które mają powstać tuż obok Starego Miasta w Toruniu – wszystko sprowadza się do tego, że doprowadzą one do częściowego lub całkowitego zasłonięcia panoramy Starego Miasta, historycznych murów obronnych czy brzegu Wisły. Nie sprowadza się to jednak do kwestii czysto estetycznych, a do faktu, że wybudowanie tych pawilonów może być jednoznaczne z usunięciem Starego Miasta w Toruniu z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Interweniował wiceminister.

Na początku lipca wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego wystosował specjalne pismo, które skierowane zostało do prezydenta Torunia. Zauważał on, że budowa pawilonów na Bulwarach stanowi potencjalne zagrożenie dla pozycji Starego Miasta w Toruniu na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, na którą to wpisane zostało w 1997 roku. Wiceminister zwrócił się także z prośbą o to, by prezydent rozważył obniżenie pawilonów o kilka metrów. Prezydent Torunia w odpowiedzi zwrócił jednak uwagę na fakt, że budowa ta uzyskała wszelkie niezbędne zgody, a ewentualna decyzja w sprawie zmian mogłaby wiązać się z konsekwencjami finansowymi, a nawet prawnymi.

List otwarty do prezydenta i toruńskiej społeczności

Do prezydenta Torunia i społeczności miasta wystosowany został list otwarty, pod którym podpisały się 74 osoby powiązane z toruńską polityką, kulturą oraz nauką. W liście przeczytać możemy, iż Stare Miasto nie stanowi własności władz, zaś w pełni należy do mieszkańców miasta, będąc przy tym nierozerwalną częścią historii, na którą nie można wpływać.