Służba wsparcia w przemocy domowej: Niebieska Linia w Toruniu

W Toruniu działa służba pod nazwą „Niebieska Linia”, której zadaniem jest niesienie pomocy ofiarom przemoc domowej. Bezpłatne konsultacje udzielane są pod numerem 800 154 030, a pomoc jest dostępna na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Osoby poszukujące pomocy mogą skorzystać zarówno z bezpośrednich spotkań w Toruniu, jak i zdalnych konsultacji prawnych i psychologicznych, które są prowadzone w wyznaczonych dniach miesiąca w sześciu innych miastach tego regionu.

Niebieska Linia funkcjonuje codziennie dzięki zaangażowaniu prawników i psychologów, którzy udzielają niezbędnego wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową czy borykającym się z innymi problemami rodzinnymi. Obszar ich działań obejmuje różnorodne kwestie – od zagadnień związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, przez ustalanie kontaktów z dziećmi, po problemy z uzależnieniami czy alimentację. Specjaliści dyżurują codziennie, także w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 17 do 21.

Niebieska Linia działa pod nadzorem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, który we współpracy z 131 gminami zapewnia finansowanie tej ważnej inicjatywy.