Jest szansa na poprawę transportu kolejowego

Z inicjatywy Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego zorganizowano spotkanie w Starostwie Powiatowym w celu wzmocnienia obsługi pociągu na linii 27 Toruń Wschodni – Czernikowo. W poniedziałek 13 marca 2023 r., przedstawiciele władz miejskich województwa pomorskiego, powiatu toruńskiego, gminy Toruń, gminy Lubicz, gminy Obrowo, gminy Czernikowo, PKP PLK i Ariva RP, obiecali, że od 2024 r. codziennie na tej trasie pojawią się co najmniej dwa pociągi. W 2025 r. stacja mogłaby zacząć funkcjonować w nowej lokalizacji zaproponowanej przez samorząd.

Rosnąca liczba mieszkańców gminy podtoruńskiej dojeżdżających do Torunia powoduje, że w godzinach szczytu wzrasta natężenie ruchu na trasie 10 w Lubiczu Górnym i Dolnym. Kolej jest alternatywą dla transportu samochodowego. Częste kursy pociągów na trasie Czernikowo-Toruń Wschodni pomogą złagodzić tę trudną sytuację drogową.

„Dzięki współpracy z Panem Marszałkiem Piotrem Całbeckim, Panem Prezydentem Michałem Zaleskim i samorządami gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo udało nam się zaproponować lokalizacje nowych przystanków, które powstaną w miejscach, gdzie mieszka najwięcej mieszkańców – lokalizacje wskazali przedstawiciele gmin” – wyjaśnia Starosta Toruński Marek Olszewski.

31 grudnia 2021 roku przywrócono połączenia na linii kolejowej 27. Obecnie na tej linii kursuje sześć par składów na dobę. Jest duża szansa, aby już od 1 stycznia 2024 roku podróżni mogli jeździć minimum ośmioma parami pociągów.

„Ruch samochodowy z podtoruńskich gmin do Torunia jest coraz większy, czego skutkiem są rosnące problemy komunikacyjne, dlatego jestem zwolennikiem lepszego wykorzystania linii kolejowej nr 27. O tym, jak potrzebne jest to połączenie najlepiej mówią liczby: w ciągu roku od wznowienia ruchu kolejowego między Toruniem a Sierpcem z połączeń skorzystało ponad 400 tysięcy pasażerów. Musimy dostosować transport publiczny do potrzeb mieszkańców. Będziemy wspólnie (wszystkie samorządy) przekonywać PKP PLK, by ta trasa została zelektryfikowana tak aby, mogły nią kursować także pociągi w dłuższych relacjach, np. z Bydgoszczy”. – zapewnia Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.