Kolejne inwestycje otrzymały zielone światło

Zadanie o niezwykle zawiłej nazwie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2020C Brąchnowo – Kowróz w km od 0+000 do km 1+887”, zyskało właśnie możliwość realizacji kolejnego etapu. W środę, 22 marca, Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu podpisał właśnie w tym celu stosowne dokumenty.

Podpisy pod umową złożyli dyrektor PZD, Adam Orłowski i wykonawca, Mariusz Wilczyński z Zakładu Drogowo Budowlanego Rogowo. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Starosta Toruński Marek Olszewski, Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski, Wicestarosta Toruński Michał Ramlau, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łukasz Kowalski oraz członek Zarządu Janusz Kononiuk.

Wykonawca zrealizuje projekt o wartości 4 300 000 zł. Prace będą prowadzone przez najbliższe pięć miesięcy. W ramach powyższego zadania nastąpi m.in. poszerzenie jezdni, budowa poboczy i zjazdów oraz budowa ścieżek rowerowych.