Rok 2024 przynosi 64. posiedzenie Rady Miasta Torunia

Zbliża się kolejne ważne wydarzenie na politycznej mapie Torunia – 64. spotkanie Rady Miasta, które zaplanowano na dzień 18 stycznia 2024 roku. Rozpoczęcie sesji przewidziano na godzinę 10 rano. Podczas tej istotnej sesji, radni będą podejmować decyzje dotyczące kilku kluczowych kwestii wpływających na społeczność lokalną.

Wśród licznych punktów programu posiedzenia znajdzie się omówienie i ustalenie planu konsultacji społecznych, które mają być zrealizowane w ciągu całego roku 2024. Nie bez znaczenia będzie również rozpatrzenie projektu uchwały o uhonorowaniu Klubu Sportowego Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna prestiżowym odznaczeniem – Medalem „Za zasługi dla Miasta Torunia”, który ma zostać nadany wspomnianemu klubowi sportowemu za jego wkład i osiągnięcia.

Dalsza część obrad przewiduje dyskusję nad propozycją założenia nowej instytucji opieki – Dziennego Domu Pobytu „Radość”, który ma dostarczać wsparcia ludziom w potrzebie. Poruszone zostanie także zagadnienie integracji tego domu z funkcjonującym już Toruńskim Centrum Usług Społecznych, co ma połączyć siły obu placówek w celu zapewnienia lepszej pomocy mieszkańcom.