Remont drogi powiatowej 1615C rozpoczęty

Zaczynamy remont drogi powiatowej 1615C!

Droga powiatowa nr 1615C Krusin-Staw-Bielczyny przejdzie gruntowny remont. 29 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym Adam Orłowski i Mariusz Wilczyński, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zakładu Drogowo-Budowlanego Rogowo podpisali umowę na realizację tego zadania.

Droga nr 1615C zostanie zmodernizowana na odcinku o długości 1,603 km. Wykonawca wykona remont od km 12+044 do km 13+642. Zakres prac remontowych obejmuje m.in. utworzenie nowej warstwy ścieralnej, naprawę i uzupełnienie ubytków i spękań dróg. Zakład Drogowo-Budowlany Rogowo wykonuje również pobocza i zjazdy, odtwarzając nawierzchnie z kostki betonowej. Zamontowane zostaną również pionowe i poziome oznakowania oraz oświetlenie przejść dla pieszych.

Koszt remontu wyniesie 1 437 000 zł i potrwa do 28 lipca 2023 roku. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy Haemja. Marek Olszewski, Wójt Gminy Chełmja Jacek Czarnecki, Zastępca Burmistrza Michał Ramlau, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski, Członek Rady Powiatu Janusz Kononiuk.

W podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu i gminy Chełmża: Starosta Toruński Marek Olszewski, Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki, Wicestarosta Michał Ramlau, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Łukasz Kowalski i członek Zarządu Powiatu Janusz Kononiuk.