Rekrutacja na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych w Toruniu w pełnym toku

W mieście Toruń trwają obecnie procesy rekrutacyjne na pozycje dyrektorskie w siedmiu instytucjach oświatowych. To efekt decyzji podjętej przez prezydenta miasta, który rozpoczął poszukiwania kandydatów na te kluczowe stanowiska.

Proces rekrutacji objął następujące placówki oświatowe: Przedszkole Miejskie nr 5, Szkoła Podstawowa nr 15, I Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, Zespół Szkół Technicznych oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”, wszystkie zlokalizowane w Toruniu. Każda z tych jednostek szuka odpowiedniego lidera, zdolnego prowadzić je do 2024 roku.

Zakres odpowiedzialności nowych dyrektorów będzie sięgał do określonych dat. W przypadku Przedszkola Miejskiego nr 5 oraz Szkoły Podstawowej nr 15, kadencja nowo wybranych dyrektorów potrwa do 27 maja 2024 roku. Natomiast dla I i IX Liceum Ogólnokształcącego, kadencja dyrektora zakończy się 31 maja 2024 roku.

Z kolei dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska oraz Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu, kadencja nowo wybranych dyrektorów upływa 3 czerwca 2024 roku. Ostatnim na liście jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”, gdzie nowy dyrektor będzie sprawował swoje obowiązki do 7 czerwca 2024 roku.