Rekonstrukcja ulicy Bulwar Filadelfijski zgodnie z planem dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym

Aktualnie, w pełni rozkwitła prace przy remoncie ulicy Bulwar Filadelfijski, które są możliwe dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym. Inwestycja kontynuowana jest zgodnie z założonym harmonogramem, a kolejne etapy jej realizacji są sukcesywnie wprowadzane.

Obecnie na części drogowej trwają prace związane z układaniem nawierzchni jezdni oraz chodników, zarówno te ruchome na trasie od Bramy Klasztornej do ul. Żeglarskiej. Zaawansowanie prac przy obrzeżach i krawężnikach wynosi znaczne 74,2%, podczas gdy na nawierzchniach kamiennych jest to już 44,1%. Na obszarze promenady prowadzone są prace polegające na montażu słupów oświetleniowych, a także budowa betonowej nawierzchni (jej zaawansowanie wynosi już 38%, natomiast konstrukcje podbudowy jest już wykonana w 85%). Poza wydzielonym obszarem, na którym prowadzone były prace archeologiczne, ukończono także prace dotyczące kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje elektryczne i teletechniczne na terenie całego bulwaru.

Warto przypomnieć, że na początku listopada wydano decyzję o użytkowaniu pawilonów oraz udostępniono mieszkańcom odcinek ul. Bulwar Filadelfijski pomiędzy pawilonami od ul. Żeglarskiej do ul. Łaziennej. Jest w trakcie przygotowywane udostępnienie kolejnego fragmentu od ul. Łaziennej do ul. Mostowej (z planowanym terminem udostępnienia na 22.12.2023 r.), a po tym chodniki od ul. Żeglarskiej do Bramy Klasztornej (planowane na 20.01.2024 r.). Decyzje te oczywiście uzależnione są od warunków pogodowych. Nie można także zapominać, że 15 grudnia 2023 r. zakończono już prace remontowe związane z tarasem widokowym, umiejscowionym przy ujściu ulicy Mostowej.