Dom Polsko-Ukraiński w Toruniu: Miejsce integracji, współpracy i pomocy uchodźcom

W czerwcu 2023 roku w Toruniu zostało otwarte miejsce o szczególnym znaczeniu – Dom Polsko-Ukraiński. Już 19 grudnia tego samego roku, odbyła się tam pierwsza wigilia, której gościem specjalnym był prezydent miasta, Michał Zaleski.

Spotkanie to obfitowało w wiele atrakcji, takich jak występy dzieci z Ukrainy, wręczanie podziękowań dla osób zaangażowanych w pomoc społeczności ukraińskiej w mieście oraz wymiana świątecznych prezentów. Na wspólnym stole wigilijnym nie zabrakło tradycyjnych potraw, takich jak kutia, a wszyscy uczestnicy dzielili się opłatkiem, przekazując sobie najlepsze życzenia.

Prezydent Zaleski podczas spotkania podkreślił znaczenie solidarności i wzajemnej pomocy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wyraził głębokie wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy zmuszeni byli opuścić swoje domy z powodu konfliktu zbrojnego. Podziękował również Fundacji „Dobro dla Dobra” za wkład w budowanie mostów pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Uroczystości towarzyszył również Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, Paweł Piotrowicz. Dom Polsko-Ukraiński, zlokalizowany przy ulicy Jęczmiennej 10, stworzony został jako przestrzeń do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy Polakami a Ukraińcami mieszkającymi w Toruniu. Organizowane są tam różnorodne warsztaty, szkolenia, konsultacje ze specjalistami oraz spotkania informacyjne i motywacyjne.

Miejsce to jest także siedzibą Fundacji „Dobro dla Dobra”, która rozpoczęła swoją działalność w listopadzie 2022 roku. Jej celem jest kontynuacja działań na rzecz uchodźców z Ukrainy, które rozpoczęło wcześniejsze stowarzyszenie o tej samej nazwie. Fundacja pod kierownictwem Tatiany Dembskiej – pochodzącej z Ukrainy kobiety, która od wielu lat mieszka i pracuje w Toruniu – prowadzi intensywne działania na rzecz pomocy uchodźcom od lutego 2022 roku. W początkowych miesiącach konfliktu, Fundacja udzielała wsparcia dla około 1000 rodzin miesięcznie. Obecnie pod jej opieką jest około 400 rodzin.

Fundacja „Dobro dla Dobra” ma na swoim koncie wiele ważnych projektów, takich jak prowadzenie toruńskiej infolinii dla uchodźców, organizacja międzynarodowego festiwalu „Ukraina jednoczy świat”, współorganizacja pikniku „Poznajmy się” czy wysyłanie pomocy humanitarnej zebranych od darczyńców.

Dom Polsko-Ukraiński i Fundacja „Dobro dla Dobra” funkcjonują na powierzchni ponad 71 m², gdzie mieszczą się trzy pomieszczenia, łazienka i wspólne WC. Warto dodać, że budynek przy ulicy Jęczmiennej jest także siedzibą innych organizacji, takich jak Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom czy Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.