Przymusowa przerwa w ruchu drogowym na wiadukcie w Nowej Wsi – nieuniknione zamknięcie drogi

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) podjął decyzję o przeprowadzeniu remontu wiaduktu nad autostradą A1 w miejscowości Nowa Wieś. Ta konieczna inwestycja wynika ze złego stanu technicznego mostu. Prace, które rozpoczną się natychmiast po majówce, sprawią, że część drogi wojewódzkiej 657 pomiędzy Nową Wsią a Złotorią stanie się nieprzejezdna. Niestety, jedyną alternatywą dla kierowców pozostaje objazd przez Toruń.

Urząd Gminy Lubicz poinformował o nieodzownych pracach remontowych na wiadukcie poprzez media społecznościowe. Wiadomość ta zaskoczyła wielu mieszkańców, wskazując, że prace rozpoczną się już 7 maja o godzinie 11:00. To spowoduje całkowite zamknięcie przejazdu DW 657 między Nową Wsią a Złotorią. Po raz pierwszy komunikat o konieczności przeprowadzenia pilnej naprawy tego obiektu pojawił się pod koniec marca, jednak prace udało się odłożyć jedynie o miesiąc.

Zarząd Dróg Wojewódzkich jest zdania, że dalsze odkładanie koniecznych prac remontowych nie wchodzi w grę. Pomimo licznych próśb mieszkańców o przesunięcie naprawy na okres wakacyjny, nie ma możliwości przełożenia tego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na tę sytuację i związaną z nią niedogodność dla młodych mieszkańców Nowej Wsi, wójt gminy podjął kroki, aby zapewnić uczniom bezpieczny dojazd do szkoły. Szczegółowe informacje na temat zmian zostaną przekazane rodzicom za pośrednictwem e-dziennika. Dodatkowy autobus, który będzie kursował trasą przez Toruń, zostanie specjalnie przydzielony dla uczniów potrzebujących dojazdu do szkoły.