Przebudowa ulicy Olęderskiej – inwestycja drogowa wpływająca na rozwój południowo-wschodniej części miasta

Sytuowana w dynamicznie ekspansywnym obszarze inwestycyjnym, na południowo-wschodnich terenach miasta, ulica Olęderska przechodzi metamorfozę. Jej oblicze jest stopniowo zmieniane, co wynika z realizacji jednej z kluczowych inwestycji drogowych miasta.

Projekt przebudowy ulicy Olęderskiej jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W jego ramach, na długości 415 metrów, powstanie nowa jezdnia składająca się z dwóch pasów ruchu oraz chodników dla pieszych. Projekt obejmuje także modernizację trzech bocznych odgałęzień od głównej ulicy.

Ciekawostką jest to, że ulica Olęderska łączy się z ulicą Otłoczyńską, która biegnie paralelnie do Trasy Wschodniej. Ta ostatnia daje możliwość dotarcia do nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 Toruń-Łódź. Obecnie przebudowywany odcinek łączy ulicę Otłoczyńską i Rypińską, przecinając w swoim trakcie ulicę Gliniecką. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie płynności komunikacyjnej oraz integracji z istniejącą siecią drogową. Dodatkowo ma na celu poprawienie dostępności komunikacyjnej do Trasy Wschodniej – kluczowej arterii miasta, będącej częścią nowego przebiegu drogi krajowej nr 91.

Prace związane z projektem mają zakończyć się w listopadzie 2024 roku. Całość inwestycji szacowana jest na 5,1 mln zł.