Projekt "Rodzina w centrum" nadal zbiera efekty – Toruń wśród kluczowych partnerów

6 marca 2024 roku doszło do istotnego wydarzenia, które miało miejsce w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Wówczas to podpisano umowę partnerską dotyczącą kontynuacji współpracy w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

Gmina Miasta Toruń od 2016 roku angażuje się jako partner w realizację tego przedsięwzięcia. Kluczową rolę pełni jednak Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który odpowiada za rozwój polityki prorodzinnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istotną rolę odgrywa także Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, który początkowo prowadził działania projektowe. Od 2022 roku do kooperacji dołączyło Toruńskie Centrum Usług Społecznych – nowa jednostka Gminy Miasta Toruń.

Zbierane przez lata dane potwierdzają, że inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem mieszkańców Torunia, którzy coraz liczniej decydują się na udział w projekcie. Jak podkreśla Prezydent Torunia Michał Zaleski, w pierwszej edycji „Rodziny w Centrum” (2016-2018) uczestniczyło 436 osób, zaś w drugiej (2018-2020) – już 507. W trzeciej edycji, zakończonej pod koniec ubiegłego roku, liczba uczestników przekroczyła 1245.

Działania projektowe odbywają się głównie w dwóch miejscach: w Centrum Wspierania Rodziny przy ulicy Gagarina 152 oraz w Centrum Rozwoju i Terapii utworzonym w 2023 roku przy ulicy Klonowica 19. W obu lokalizacjach organizowane są zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne oraz grupy wsparcia.

Rosnące zapotrzebowanie na usługi oferowane przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych pokazuje jak istotne dla toruńskich rodzin jest doświadczenie tego typu pomocy. W ofercie znajdują się m.in.: specjalistyczne poradnictwo rodzinne, superwizje rodzin zastępczych, warsztaty dla rodziców, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

Ze względu na rosnące zainteresowanie usługami projektu, dzięki wsparciu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz finansowaniu działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, możliwe było zwiększenie puli środków finansowych dla Gminy Miasta Toruń. Dzięki temu pomoc mogła objąć większą liczbę mieszkańców miasta. W pierwszej edycji kwota dotacji wynosiła 891 347 zł, zaś w trzeciej – 1 733 937,68 zł. Dla najnowszej edycji projektu „Rodzina w Centrum Etap I”, finansowanego ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, środki przyznane dla Torunia wyniosły aż 4 849 447 zł.