Program profilaktyczny Archipelag Skarbów w toruńskich szkołach: analiza pierwszego semestru 2023/24

Podczas pierwszego semestru roku akademickiego 2023/24, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Toruniu miały okazję do wdrożenia zalecanego programu profilaktycznego o nazwie Archipelag Skarbów.

Archipelag Skarbów to program profilaktyki zintegrowanej, który integruje różnorodne aspekty prewencji, takie jak profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, w celu stworzenia całościowego podejścia do problemu.

Celem głównym programu było zachęcenie młodzieży do wiary w możliwość spełnienia ich najgłębszych marzeń, szczególnie tych związanych z pięknem trwałej miłości. Program podkreślał konieczność unikania ryzykownych zachowań, takich jak spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, przemoc czy pornografia. Podkreślał także wartość miłości i seksualności oraz wspierał rodziców i nauczycieli.

Elementy programu obejmowały warsztaty dotyczące komunikacji, agresywnych zachowań oraz asertywności.

W ramach projektu Archipelag Skarbów, który był częściowo finansowany przez Gminę Miasta Toruń (55 000 zł) oraz Fundację Profilaktyka z Pasją (13 850,50 zł), uczniowie, rodzice i nauczyciele z pięciu toruńskich instytucji edukacyjnych mieli możliwość udziału w programie. Wkrótce opublikujemy wyniki realizacji programu.

Program Archipelag Skarbów jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.