Program profilaktyczny Archipelag Skarbów w toruńskich szkołach: cel i efekty

Podczas pierwszego półrocza roku akademickiego 2023/24, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe z Torunia, miały okazję do wdrożenia sugerowanego programu profilaktycznego o nazwie Archipelag Skarbów.

Ten konkretny program jest zbudowany na fundamencie zintegrowanej profilaktyki, harmonijnie spajając różne elementy prewencji alkoholowej i narkotykowej.

Głównym zamierzeniem Archipelagu Skarbów było dostarczenie wsparcia młodzieży, umożliwiając im wiarę w to, że są zdolni do spełnienia nawet najbardziej ukrytych marzeń, szczególnie tych związanych z prawdziwą i trwałą miłością. Instruktorzy programu kładli nacisk na unikanie ryzykownych zachowań, takich jak konsumpcja alkoholu, zażywanie narkotyków, przemoc czy pornografia. Promowali piękno miłości i seksualności, a także wsparcie dla rodziców i opiekunów.

Program ten zawierał w sobie elementy warsztatów skupiających się na komunikacji, agresywnych zachowaniach oraz asertywności.

Archipelag Skarbów był wprowadzany w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie od Gminy Miasta Toruń na kwotę 55 000 zł oraz od Fundacji Profilaktyka z Pasją, która planowała własny wkład w wysokości 13 850,50 zł. Dzięki temu wsparciu finansowemu, możliwy był udział w projekcie uczniów, nauczycieli i rodziców z pięciu toruńskich placówek edukacyjnych. W najbliższym czasie planowane jest przedstawienie efektów realizacji Programu.

Program Archipelag Skarbów ma rekomendację od Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji,