Prezydent Torunia zaprasza do zgłaszania tematów do planu konsultacji społecznych na rok 2024

Władze miasta Torunia, reprezentowane przez prezydenta, rozpoczynają proces gromadzenia propozycji na tematy do rocznego Planu konsultacji społecznych przewidzianych na 2024 rok. Wszystkie interesy grupowe miasta, czyli mieszkańcy, rady okręgów oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania swoich pomysłów do dnia 17 listopada bieżącego roku.

Warunki zgłaszania wniosków o przeprowadzenie konsultacji są następujące: formalnie może to zrobić rada okręgu, zorganizowana grupa składająca się z minimum 150 mieszkańców miasta lub co najmniej 5 organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Torunia.

Urząd Miasta Torunia przyjmuje dokumenty na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest opcja elektronicznego zgłoszenia – wniosek wraz z załącznikami można przeskanować, podpisać cyfrowym podpisem zaufanym i wysłać urzędowi poprzez e-mail lub platformę ePUAP. Podpisanie dokumentu elektronicznego nie stanowi problemu dzięki serwisowi Obywatel. Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, możesz go szybko i łatwo zdobyć, nawet bez konieczności opuszczania domu – wystarczy odwiedzić stronę Profil Zaufany.

Alternatywnie, istnieje możliwość wysłania kompletnego zestawu podpisanych dokumentów drogą pocztową na adres Prezydenta Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. Ostatnia opcja to dostarczenie dokumentów osobiście do wybranego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia.

Ważnym terminem jest data 17 listopada – to ostatni dzień zgłaszania wniosków. Wszystkie propozycje, które wpłyną na skutek tego ogłoszenia, zostaną przekazane Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych w celu oceny i sporządzenia listy rankingowej. Lista ta posłuży jako materiał pomocniczy dla prezydenta w procesie przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Torunia w omawianej kwestii.