Prezydent Torunia, Michał Zaleski, spotkał się z kobiecymi liderkami lokalnego biznesu podczas Śniadań Biznesowych

Podczas inauguracji nowej edycji Śniadań Biznesowych, która miała miejsce 23 stycznia 2023 roku, prezydent Torunia, Michał Zaleski, miał okazję spotkać się z ponad 40 kobietami będącymi przedstawicielkami toruńskiego sektora biznesowego. Zebranie odbyło się w urokliwych wnętrzach Pałacu Widokowego, ulokowanego na lewym brzegu Wisły, gdzie uczestniczki miały okazję podziwiać panoramę starówki. Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w tym mieście.

Prezydent Torunia, Michał Zaleski, przemawiając do zebranych, podkreślił kluczową rolę kobiet w kształtowaniu lokalnej gospodarki. W swoim przemówieniu wyraził szacunek dla ich kreatywności i przedsiębiorczości, które są motywujące w świecie biznesu często zdominowanym przez mężczyzn. Zaleski podziękował obecnym za przybycie i dodał: „Spotkanie to jest okazją do spojrzenia na to, co ciekawego dzieje się w sferze gospodarczej naszego miasta. Chcemy pokazać wartość i potencjał Torunia, zachęcając do inwestowania tutaj, a nie gdzie indziej”.

Podczas wydarzenia swoje prelekcje wygłosiły kobiety na czele miejskich jednostek, które omówiły szereg istotnych zagadnień. Przedstawiono m.in. formy wsparcia dostępne dla przedsiębiorstw ze strony instytucji rynku pracy, możliwości dla biznesu zlokalizowanego w Starym Mieście, a także sposoby pozyskania funduszy unijnych na rozwój działalności gospodarczej. Poruszono również kwestię programów społecznych dla kobiet wracających na rynek pracy oraz profilaktyki zdrowotnej skierowanej do kobiet.