Prezydent Torunia kontynuuje dialog z mieszkańcami: Spotkania osiedlowe w styczniu

Kwestie związane z infrastrukturą miejską, takie jak budowa nowych obiektów edukacyjnych, poprawa stanu dróg, utrzymanie czystości czy organizacja transportu publicznego, były głównym tematem poniedziałkowej dyskusji prezydenta miasta Torunia z lokalną społecznością na osiedlu Rudak.

Ta interakcja była trzecim spotkaniem osiedlowym zaplanowanym na ten rok. Wcześniej, 24 i 25 stycznia, odbyły się spotkania na osiedlach Stawki i Podgórze. Zebranie na Rudaku miało miejsce 29 stycznia w Domu Muz i jak zwykle rozpoczęło się o godzinie 17:00 od rozmów przy stolikach z przedstawicielami różnych jednostek miejskich odpowiedzialnych za różne aspekty życia miasta, takie jak utrzymanie dróg, przestrzeni zielonych, edukacji, bezpieczeństwa, a także spraw starszych mieszkańców. Godzinę później rozpoczęło się oficjalne spotkanie z udziałem prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz jego zastępcy Zbigniewa Fiderewicza.

Po prezentacji informacji dotyczących budżetu miasta oraz najważniejszych inwestycji planowanych na rok 2024, przyszedł czas na pytania i uwagi mieszkańców. Wiele z nich dotyczyło problemów z drogami – bezpieczeństwo na ulicy Podgórskiej, brak przejść dla pieszych w okolicach torów kolejowych, zarzucone plany budowy ulicy Grota-Roweckiego ze względu na protesty części mieszkańców, potrzeba utwardzenia ulic Zimowej i przy Starej Drodze, oraz kwestia problematycznego przejazdu przez parking „Paluszka” dla mieszkańców ulicy Husarskiej. Mieszkańcy byli również zainteresowani planami rozwoju infrastruktury rowerowej, w tym budową ścieżki rowerowej łączącej most kolejowy z mostem Piłsudskiego i ulicą Rudacką. Pytano również o postęp budowy szkoły podstawowej na Rudaku przy ulicy Strzałowej, częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej i ofertę kulturalną dla lewobrzeża Torunia. Pojawiły się także apele o większy nadzór nad firmami sprzątającymi place zabaw. Wszystkie te uwagi zostały starannie zanotowane do dalszej analizy.

Następne spotkanie osiedlowe zaplanowano już na wtorek, 30 stycznia 2024 r. Tym razem prezydent Torunia odwiedzi osiedle Czerniewice. Rozmowy przy stolikach tematycznych rozpoczną się o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 34 przy ulicy Włocławskiej, a oficjalne spotkanie z prezydentem miasta odbędzie się jak zawsze o godz. 18:00. Kolejne spotkanie osiedlowe zaplanowano na 5 lutego i odbędzie się na Kaszczorku, tradycyjnie w gospodarstwie państwa Ciuruś przy ulicy Wieżowej.