Drogowe zmiany zapowiadają lepszą komunikację w mieście: szczegółowy plan inwestycji

Wybrano znaczące inwestycje drogowe, które mają pozytywnie wpłynąć na logistykę miasta. Dofinansowanie w wysokości 50% tych projektów zostało pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To zestawienie inwestycji obejmuje m.in. modernizację trasy Okrężnej.

Renowacja tej ulicy obejmuje prawie 780 metrów jej długości. Prace mają potrwać do sierpnia 2025 roku, a po ich zakończeniu kierowcy będą mogli korzystać z nowo wybudowanego układu drogowego. Ulica będzie składała się z dwóch jezdni, każda o dwóch pasach ruchu. Dodatkowo, na wschodniej stronie ulicy zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 metra oraz chodnik o szerokości 2 metrów. Na zachodniej stronie natomiast powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,5 metra. Na skrzyżowaniu Gagarina i Szosy Okrężnej zostanie zainstalowane rondo turbinowe, co znacznie usprawni ruch w tym rejonie.

W ramach tego zadania przewidziane jest wykonanie oświetlenia oraz eliminacja kolizji elektroenergetycznych. Ponadto, przewiduje się modernizację sieci teletechnicznych i sanitarnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za budowę sieci wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Koszt całej inwestycji wynosi prawie 18,5 miliona złotych, z czego ponad 2,1 miliona zostanie wykorzystane na urządzenie terenów zielonych.

Aktualnie na budowie Szosy Okrężnej i ulicy Gagarina trwają prace nad kanalizacją deszczową. Do tej pory wykonano już kanalizację na zachodniej jezdni między ulicami Łukasiewicza a Gagarina. W ulicy Bielańskiej wykonano przyłącze sanitarne, a pomiędzy ulicami Gagarina i Łukasiewicza ułożono kabel pod przyszłe oświetlenie. W pobliżu skrzyżowania tych dwóch ostatnich ulic powstał również nowy wodociąg.

Szczegółowe dane dotyczące projektu są następujące: powierzchnia jezdni asfaltowych to 13.346,00 m2, powierzchnia przystanków autobusowych to 218,00 m2, ścieżki rowerowe mają zajmować powierzchnię 2.481,00 m2, zjazdy i wysepki to 576,00 m2, pierścień ronda z kostki kamiennej 19/21 to 320,00 m2, a powierzchnia zieleni wyniesie 13.892,00 m2.