Prezydent Paweł Gulewski na spotkaniu z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie w Szkole Podstawowej nr 1

11 czerwca 2024 r. miało miejsce kolejne, czwarte z rzędu, spotkanie prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów. Tym razem miejsce spotkania to Szkoła Podstawowa nr 1. Obok prezydenta, w dialogu z przedstawicielami Rad Okręgów uczestniczyli również reprezentanci Urzędu Miasta i jednostek miejskich, w tym przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz i radny Marcin Czyżniewski, a także dyrektorzy różnych wydziałów miejskich i jednostek, takich jak Biuro Toruńskiego Centrum Starówki czy Miejski Zarząd Dróg.

Na agendzie spotkań dominują tematy budżetu obywatelskiego i jego formuły oraz współpracy między Radą Miasta a Radami Okręgów. Istotnym aspektem jest również Forum Dialogu, które ma odbyć się w CKK Jordanki w dniach od 10 do 11 września 2024 r. Zdaniem prezydenta Gulewskiego, Kongres Dialogu to kluczowe wydarzenie, o którym wspominał już podczas kampanii wyborczej. Prezydent podkreślił, że rozmowy mają na celu wprowadzenie korekt w istniejących formułach budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych.

Prezydent Gulewski podkreślił wagę regularnych spotkań z Radami Okręgów, argumentując, że są one niezbędne do odświeżenia kontaktów. Spotkania te mają charakter konsultacyjny i koncentrują się zarówno na długoterminowych priorytetach, jak i bieżących problemach wymagających interwencji. Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta, wyraził również chęć zacieśnienia współpracy z Radami Okręgów i zapowiedział planowane spotkania z ich przewodniczącymi.

Podczas spotkania poruszono również wiele innych tematów, takich jak funkcjonowanie komunikacji miejskiej, budowa Trasy Staromostowej czy tworzenie nowych przejść dla pieszych. Omówiono również propozycje dotyczące poprawy infrastruktury rowerowej oraz ograniczenia hałasu i problemów z parkowaniem. Jednym z pomysłów była propozycja wprowadzenia strefy zamieszkania na tzw. starej części Bydgoskiego Przedmieścia. Inne tematy obejmowały zagospodarowanie terenów zieleni, dbałość o czystość oraz odbiór odpadów w osiedlach. Dyskutowano również o sposobach wzbogacenia oferty turystycznej, np. poprzez wprowadzenie szlaków twierdzy toruńskiej.

Tak jak na poprzednich spotkaniach, Rady Okręgów poruszyły kwestie budżetu, na co można przeznaczyć dostępne fundusze oraz ilości i granic okręgów funkcjonujących w mieście.