Niematerialne dziedzictwo kulturowe Torunia – toruńskie tradycje piernikarskie w drodze na listę UNESCO

Złożono starania o uznane toruńskich tradycji piernikarskich jako część Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest to pierwszy krok do docelowego wpisania tychże tradycji na prestiżową listę UNESCO, która gromadzi najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego z całego świata.

W dniu 13 czerwca 2024 roku, o godzinie 17:00, zaplanowano trzecie spotkanie depozytariuszy toruńskich tradycji piernikarskich. Wydarzenie będzie miało miejsce w Muzeum Toruńskiego Piernika, które jest oddziałem Muzeum Okręgowego. Adres to ulica Strumykowa 4 w Toruniu.

Podczas planowanego spotkania omówione zostaną działania związane z przygotowywanym wnioskiem. Przedstawiony też zostanie gotowy wzór ankiety dotyczącej wspomnianej inicjatywy. Głównym celem spotkania jest jak najlepsze przygotowanie wniosku o wpisanie toruńskich tradycji piernikarskich na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wszystkie spotkania mają formę konsultacji społecznych, co pozwala na wspólne opracowanie wniosku i skuteczniejsze dążenie do celu. „Razem dążymy do świadomego dbania o nasze dziedzictwo” – informuje Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, a organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych. Zdjęcie załączone do komunikatu zostało wykonane przez K. Deczyńskiego i pochodzi z archiwum Muzeum Okręgowego w Toruniu (MOT 2024).

Nazwa wydarzenia to „Zachowajmy nasze piernikarskie dziedzictwo” – trzecie spotkanie depozytariuszy w Muzeum Toruńskiego Piernika. Ponownie przypominamy, że odbędzie się ono 13 czerwca 2024 roku, o godzinie 17:00 w Muzeum Toruńskiego Piernika.