Potężna inwestycja w edukację zawodową w Toruniu, finansowana ze środków unijnych

Za pomocą funduszy unijnych, cztery szkoły ponadpodstawowe w Toruniu przeszły znaczącą modernizację swoich pracowni, co ma na celu ulepszenie kształcenia zawodowego. Wart 2,3 miliona złotych projekt został sfinansowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej na kwotę 1,7 miliona złotych oraz wkładu własnego Gminy Miasta Toruń o wartości około 595 tysięcy złotych. Inicjatywa miała na celu poprawę standardów edukacji w miejscowych placówkach edukacyjnych i dostosowanie ich do wymagań rynku pracy.

Przy ulicy Batorego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska przeszedł proces modernizacji obejmujący adaptację i wyposażenie trzech sal lekcyjnych dla techników weterynarii – sali zabiegowej, diagnostycznej i prosektorium. Dodatkowo, zrealizowano wyposażenie pracowni OZE, przeznaczonej do kształcenia przyszłych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Na ten cel zakupiono szereg nowoczesnych urządzeń, takich jak stół zabiegowy, ultrasonograf czy sterylizator, które kosztowały łącznie 566 724 złote. Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń wyniosły dodatkowo 269 370 złotych.

Kolejna szkoła – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ulicy Osikowej, został wyposażony w nowoczesne pracownie hotelarskie i recepcję. Dzięki zakupionym łóżkom, regałom czy telewizorom, przyszli technicy hotelarstwa będą mieli możliwość uczenia się w warunkach odzwierciedlających ich przyszłe miejsca pracy. Ponadto, nowe sprzęty trafiły także do pracowni kulinarnej dla kucharzy, cukierników i kelnerów. Koszt urządzenia tych pomieszczeń wyniósł 225 000 złotych, natomiast nowy sprzęt kosztował 379 372 złote.

W Zespole Szkół Ekonomicznych zainwestowano 230 970 złotych w nowy sprzęt specjalistyczny dla pracowni fryzjerskiej, takie jak fotele, hokery czy myjki. Z kolei Centrum Kształcenia Zawodowego otrzymało nowe narzędzia i maszyny dla swoich czterech pracowni – dekarskiej, elektrycznej, budowlanej i mechanicznej – za kwotę 560 469 złotych.

Na końcu, Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, które odpowiadało za koordynację projektu w imieniu Gminy Miasta Toruń, ma nadzieję, że nowe pracownie przyciągną do szkół większą liczbę uczniów. Uważają, że możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w warunkach zbliżonych do realnych pomoże szkołom poprawić współpracę z pracodawcami.