Planowanie trzeciego mostu w Toruniu: wybór projektanta i dodatkowe środki na realizację

Miasto Toruń zdołało zabezpieczyć dodatkowe fundusze w budżecie miejskim, które przeznaczone zostały na realizację planów budowy trzeciego mostu przez Wisłę. Biuro projektowe, które zajmie się opracowaniem rozwiązania dla nowego obiektu, zostało już wybrane. Koszt całkowity koncepcji wyniesie blisko 3 miliony złotych.

Zakres usług zamówionych przez miasto obejmuje prace przygotowawcze, a także stworzenie studium technicznego, ekonomicznego oraz środowiskowego dla planowanego mostu. Oprócz tego, w ramach zamówienia zostanie przygotowany układ drogowy, studium wykonalności inwestycji oraz dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

W przetargu na opracowanie pełnej dokumentacji wzięły udział trzy firmy. Kwoty jakie zaproponowały za swoje usługi oscylowały od 2,95 miliona złotych do nawet 4,37 miliona złotych. Po dokładnej analizie zdecydowano odrzucić dwie najdroższe propozycje i wybrać ofertę firmy Sweco Polska. Wycena sporządzenia koncepcji przez tę firmę wyniosła 2,98 miliona złotych, co jest znacznie więcej niż pierwotny budżet zamawiającego, który wynosił 1,65 miliona złotych. Termin na przygotowanie dokumentacji to 21 miesięcy od momentu podpisania umowy. Decyzję o wyborze firmy podjęto na podstawie ceny oferty.

Planowany Most Zachodni ma być zlokalizowany na wysokości ulicy Szosa Okrężna i przecinać Wisłę. Zgodnie z wstępnymi planami miejskimi, droga zachodnia ma być jednojezdniowa, z uwzględnieniem chodników oraz dróg rowerowych. Przewidziano również budowę dwóch węzłów komunikacyjnych, które mają integrować nową przeprawę z już istniejącym układem komunikacyjnym miasta. Węzły mają powstać na skrzyżowaniu ulicy Szosa Okrężna z drogą Wojewódzką 273 w Małej Nieszawce oraz z drogą Krajową DK 15. Dokładne rozwiązania przedstawi wybrany projektant.