Planowana budowa nowego mostu łączącego Szosę Okrężną z Małą Nieszawką

Zgodnie z wytycznymi projektu, nowy most, który ma na celu połączenie Szosy Okrężnej z drogą wojewódzką nr 273 w Małej Nieszawce oraz z drogą krajową nr 15, będzie posiadał jedną jezdnię. Trasa pomyślana jest jako droga klasy GP, co oznacza, że będzie to główna arteria ruchu przyśpieszonego, gdzie dozwolone prędkości poza obszarami zabudowanymi oscylować będą między 80 a 110 km/h. Projekt przewiduje również utworzenie ścieżek dla pieszych i rowerzystów po obu stronach jezdni. Most, który ma około 1,5 km długości, może przybrać formę konstrukcji podwieszonej, łukowej lub skrzynkowej.

Głównymi trudnościami, które mogą napotkać wykonawcy podczas realizacji inwestycji, są tereny zalewowe, na których ma stanąć most, jak również obszar Natura 2000, który jest chroniony. Na trasie planowanej drogi dojazdowej znajduje się również Mała Nieszawka – miejscowość o silnej urbanizacji oraz linia kolejowa Kutno-Piła Główna.

Na chwilę obecną, władze Torunia nie są w stanie określić, kiedy budowa mostu dobiegnie końca, jak również jakie będą finalne koszty całego przedsięwzięcia. W celu porównania, warto zauważyć, że budowa mostu im. gen. Elżbiety Zawackiej pochłonęła 650 milionów złotych.