Opóźnienie w budowie skrzyżowania na Poznańskiej z Prüfferów: mieszkańcy Torunia muszą cierpliwie czekać

Problem z terminowym zakończeniem prac budowlanych przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prüfferów w Toruniu niesie za sobą smutne konsekwencje dla mieszkańców. Nie jest jeszcze jasne, kiedy ta kluczowa inwestycja infrastrukturalna zostanie ukończona. Budowa ta szczególnie utrudnia codzienne życie mieszkańcom lewobrzeża miasta.

Od 16 września zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka ulicy Poznańskiej od numeru 49 (przy klasztorze Franciszkanów) do skrzyżowania z ulicą Hallera generuje duże utrudnienia. Obecnie obowiązuje objazd przez ulice Hallera, 63. Pułku Piechoty, Andersa i Drzymały.

Inwestycja miała zakończyć się do 30 listopada, niestety okazało się, że plan ten nie jest możliwy do realizacji. Powodem są problemy napotkane przez wykonawcę – firmę ONDE S.A. W trakcie prac natrafiono na nieoczekiwaną sieć telekomunikacyjną znajdującą się pod ziemią.

Jak tłumaczy Agnieszka Kobus – Pęńsko, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg, sieć ta nie była uwzględniona na mapach. Trwają dyskusje z zarządcami sieci na temat czasochłonności jej przebudowy oraz bezpiecznego zabezpieczenia. Obecnie trudno oszacować, ile czasu to zajmie, ale już wiadomo, że pierwotny termin nie zostanie dotrzymany.

Podczas prac wykonawca usunął starą nawierzchnię i przeprowadził prace rozbiórkowe. Teraz jest w trakcie przebudowy kanalizacji deszczowej – najbardziej skomplikowanego elementu tej inwestycji, który wymaga głębokiego posadowienia kanałów (na poziomie niemal 7 metrów).

Przebudowa skrzyżowania ma na celu poprawę płynności ruchu drogowego na ulicy Poznańskiej oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pojazdów skręcających z Prüfferów w ul. Poznańską. Wraz z zakończeniem inwestycji poprawi się również sytuacja pieszych. Dodatkowo planowane jest stworzenie azylu dla pieszych na obecnym przejściu. Całość inwestycji ma kosztować prawie 3 miliony złotych. Dodatkowo, miasto buduje parking na 45 miejsc za kwotę 876 tysięcy złotych, który powinien być gotowy do 15 grudnia.

W przeciwieństwie do powyższego, nie ma żadnych problemów ani opóźnień w przypadku remontów i rozbudowy dróg, na które Toruń otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowity koszt tego projektu wynosi 61 milionów złotych, z czego dotacja wyniosła 30 milionów złotych. Jak dodaje Agnieszka Kobus – Pęńsko, prace przy ulicy Łokietka są już na ukończeniu. Zgodnie z planem realizowane są inwestycje przy Szosie Okrężnej, Pająkowskiego, Drodze Trzeposkiej, Hebanowej, Platanowej, Watzenrodego, Strobanda, Olęderskiej i Łącznej.